Studio Kroužek jsme založili v roce 2013 s myšlenkou vytvořit společný prostor, ve kterém se budou střetávat jednotlivé složky designu, umění a vizuální komunikace. V našich návrzích klademe důraz na inovaci a čistotu tvarů spojenou s funkčností. V současné době se nejvíce soustředíme na produktový a grafický design, návrhy interiérů a fotografii.

 

Marie Krajníková
marie@studiokrouzek.cz
2008 – 2012 Západočeská univerzita v Plzni, UUD, Průmyslový design
2012 – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, FUD, Produktový design
2014 – VŠUP, D3, Produktový design

Petra Müllerová
petra@studiokrouzek.cz
2008 – 2012 Západočeská univerzita v Plzni, UUD, Průmyslový design
2012 – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, FUD, Produktový design
2013 – 2014 – Studijní stáž, Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapešť, Maďarsko
Johana Němečková
johana@studiokrouzek.cz
+420 721 846 140
2010 – Studijní pobyt, Winnipeg, Kanada
2011 – Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
2012 – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, FUD, Produktový design
2014 – 2015 – Studijní stáž na Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem, Izrael
Petr Pelzmann
petr@studiokrouzek.cz
2013 – Západočeská univerzita v Plzni, UUD, Grafický design