Alenka v říši divů
Marie Krajníková, Petra Müllerová, Johana Němečková, 2013
Série fotografií byla vytvořena v rámci workshopu „Styling, výběr, souvislosti“. Zde jsme se zabývaly výběrem určitých objektů a jejich vzájemnými vztahy. Jako objekty fotografování jsme vybraly erotické pomůcky. Tyto předměty jsme instalovaly do jakýchsi snových zátiší tak, aby každá měla svůj osobitý charakter. U tohoto projektu jsme chtěly využít efekt prvního dojmu tak, aby pozorovatel měl zprvu pocit, že opravdu sleduje jakýsi pohádkový svět, opravdovou podstatu věci zjišťuje až po hlubším prozkoumání fotografie. Tímto jsme chtěly nejen poodkrýt společenské tabu, ale také upozornit na tvarovou a vizuální znalost těchto předmětů.