Instalace pro značku BOMMA
Marie Krajníková, Monika Kořínková, 2015
Instalace značky BOMMA v okenní window gallery, kterou bylo možno vidět v muzeu moderního skla ZIBA.
Tento projekt vznikl pod záštitou studia Olgoj Chorchoj